Contact US:

© 2017 Trident Sales Agencies Ltd. Proudly created with Wix.com

מכשירים של חברת APM הישראלית למדידת נפח וגובה של מוצקים בצובר (סילוסים, ממגורות, מחסנים).

החברה פיתחה טכנולוגיה ייחודית המאפשרת מדידה מדוייקת של תכולת החומר המוצק באמצעות גלי קול אקוסטיים (תדר נמוך).

הטכנולוגיה מאפשרת מדידה ברמת דיוק חסרת תקדים בצורה רציפה ואמינה וללא הפרעות של גורמים סביבתיים. 

מוצרי חברת קאופיט הינם מהמובילים בעולם לצרכי דגימה סטריליים ואו אספטיים מתוך מיכלים או צנרת.

מוצרים אלה משמשים כיום גם את תעשיית התרופות, הכימיה, תעשיית החלב, משקאות קלים ועוד תעשיות מזון.

ציוד דגימה של חברת SAMPLING SYSTEMS לתעשיות הפארמה, הכימיה, קוסמטיקה, ביוטכנולוגיה, מזון ועוד.

לחברה יש את מגוון הדוגמים הגדול בעולם, וכן ניסיון שאין שני לו בתחום.

סנסורים למדידת רמות ריכוז

חברת CENTEC מפתחת ומספקת מכשירי מדידה ברמת דיוק גבוהה המאפשרים לפקח באופן מדויק ולשלוט באופן רציף בתכונות המוצר.

בין המוצרים ישנם מכשירי מדידת רמות ריכוז, מכשירים למדידת רמות חמצן ומכשירים למדידת רמות פחמן דו חמצני.