top of page

 

מסורת, נסיון וחדשנות מסביב לעולם

 

מגוון המכונות של דיוזנה הוא התוצר של אמינות מוכחת והידע שהצטבר מהטיפול במוצרים רבים במגוון רחב של יישומים. מכונות הייצור ואלה המעבדתיות מסמלות ציוד ייצור תרופות חדשני ואיכותי, ונחשבות למובילות בעולם באופן עקבי.

 

דיוזנה מגיבה ליישומים רבים ודרישות של ייצור תרופות מגוון.

גישה זו הובילה לפיתוח ה single potprocessors, פיתוח מכונת ציפוי חדשנית (VCC) וכן ייצור שוטף של גרנולטורים ומייבשי מצע מרחף בסטנדרטים הגבוהים ביותר.

כל הציוד מיועד לניקוי ב WIP או CIP.

 

לחברה ישנן מכונות בקנה מידה מעבדתי במרכז הפיתוח שלה. זה נותן ללקוחות את ההזדמנות לבחון ולייעל את התהליכים שלהם, וגם מאפשר ללקחות להעריך את הטכנולוגיות הנוספות כגון ציפוי גלולה.

בהתבסס על תוצאות הניסויים במעבדת היצרן, ניתן לבנות ולהציע מערכות בהיקף של גודל הייצור הנדרש.

 

www.diosna.com

bottom of page