Contact US:

© 2017 Trident Sales Agencies Ltd. Proudly created with Wix.com

APM - מדידת גובה ונפח לתעשיית המוצקים

APM פתרונות אוטומציה הינה חברה ישראלית העוסקת בפיתוח, ייצור ומכירה של מכשירי מדידת גובה ונפח לתעשיית המוצקים.

המוצרים הייחודיים של APM מאפשרים דרגת דיוק חסרת תקדים במדידת מוצקים, המביאה לשיפור משמעותי בתהליך בקרת המלאי ולייעול תהליכי ייצור.

חברת APM הביאה למהפכה בתחום מדידות המוצקים ופיתחה שיטת מדידה חדשנית, יעילה וחסכונית למדידות מפלס, מסה ונפח של חומר מוצק המאוחסן במגדלי סילו, מחסנים או מכלים פתוחים, ומתאימה למגוון רחב של יישומים תעשייתיים.

המוצר של APM  –  3DLevelScanner   –  פועל בשיטת מדידה מתקדמת, המאפשרת, באמצעות מיפוי תלת ממדי, לקבל תמונה מדויקת של תכולת החומר המאוחסן בתוך הסילו או המחסן. מתוך מיפוי זה ניתן לגזור במדויק את המפלס, הנפח והמסה של החומר. 3DLevelScanner מסוגל למדוד כל סוג חומר, כמעט בכל אמצעי אחסון הקיים במשק. הוא אינו מושפע מנוכחות אבק ורעשי מילוי וביכולתו לבצע מדידה במכלי אחסון שגובהם עד 70 מטרים.

על ידי שימוש בשלושה מתמרים (transducers) שונים לשידור וקליטה, 3DLevelScanner מספק ביצועים מדויקים ומהימנים גם באפליקציות שבהן לא ניתן היה לעשות זאת קודם לכן. המכשיר ערוך גם לשימוש בסביבה נפיצה (ATEX).

ברושור המוצר להורדה

חוברת טכנית להורדה

www.apm-solutions.com